Общ брой дарения
10
Подкрепете проекта
Залата на славата
5
5
# Играч Дарено